Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η Datascouting καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ενημερωμένο και να παρέχει στους χρήστες ακριβείς πληροφορίες. Ωστόσο, οι χρήστες καλούνται να ελέγξουν τις πληροφορίες πριν από κάθε χρήση. Η DataScouting δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, αστοχίες και καθυστερήσεις που οφείλονται στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω αυτής. Η αναπαραγωγή και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της DataScouting χωρίς τη συγκατάθεσή της, θα θεωρηθεί παραβίαση των πνευματικών  δικαιωμάτων.

Προσωπικά δεδομένα

Η DataScouting έχει δεσμευτεί με τους όρους του Νόμου 2472/1997 και την υπ αριθμόν 1/1999 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, πώς τα χρησιμοποιούμε, τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να τα αποκαλύψουμε σε άλλους και πώς τα διατηρούμε ασφαλή. Επιπλέον, έχουμε λάβει μέτρα για να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας συμβατή με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ (2016/679) που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην ιστοσελίδα από τους χρήστες  θεωρείται εμπιστευτική . 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγει η εταιρεία από τους χρήστες ή που οι χρήστες παρέχουν στη DataScouting, όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα της εταιρείας, κατεβάζουν υλικό, συμπληρώνουν φόρμες, κάνουν εγγραφή, αποκτούν πρόσβαση ή κάνουν οποιαδήποτε άλλη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας θα χρησιμοποιηθεί, διαμοιραστεί ή επεξεργαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πληροφορίες που οι χρήστες παρέχουν στη DataScouting όταν: 

 • Συμπληρώνουν οποιαδήποτε φόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
 • Επικοινωνούν με την εταιρία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 • Κάνουν εγγραφή για τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Κάνουν εγγραφή ως συνεργάτες.
 • Ζητούν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές ή αναζητούν ΙΤ συμβουλές. 
 • Κάνουν εγγραφή για να λαμβάνουν το ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). 
 • Κατά την υποβολή βιογραφικού σημειώματος για πιθανές διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

Οι πληροφορίες που οι χρήστες μοιράζονται με τη DataScouting μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά τους, το όνομα της εταιρείας τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τηλεφωνικό αριθμό και άλλα στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν από την εταιρεία προκειμένου να προμηθεύσει προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες ή να βοηθήσει τους χρήστες.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς 

Συλλέγουμε πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας όταν συμπληρώνετε φόρμες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδας μας www.datascouting.com, όταν κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή κατά την επικοινωνία σας μέσω τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρική ιστοσελίδα, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, προτίμηση σε συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία ή βιογραφικό σημείωμα. 

Οι τεχνικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου ίντερνετ (ΙΡ) που χρησιμοποιήθηκε για να συνδεθεί η συσκευή του χρήστη στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες σύνδεσης, τον τύπου και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, πλήρη URL (Uniform Resource Locators) ή πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης και πότε. 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που διαμοιράζεστε μαζί μας 

Η DataScouting μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που μοιράστηκαν οι χρήστες για την:

 • Επεξεργασία της φόρμας για παρουσίαση των υπηρεσιών / προϊόντων της εταιρείας. 
 • Εξυπηρέτηση αιτήματος τεχνικής υποστήριξης. 
 • Εξυπηρέτηση αιτήματος για οικονομική προσφορά. 
 • Εξυπηρέτηση αιτήματος για συνεργασία. 
 • Εξυπηρέτηση αιτήματος για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες / προϊόντα της εταιρείας. 
 • Επεξεργασία ανατροφοδότησης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 • Παροχή προτάσεων και συστάσεων σχετικά με υπηρεσίες / προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 
 • Εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντι σας όπως αυτές προκύπτουν από τη σύμβαση/συμφωνία που έχουμε συνάψει. 
 • Ενημέρωση σχετικά με αναβαθμίσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρείας. 
 • Διαχείριση της ενημέρωσης που έχετε ζητήσει να λαμβάνετε από την εταιρεία, όπως για παράδειγμα πληροφορίες μάρκετινγκ σχετικά με εταιρικές καμπάνιες, προωθήσεις υπηρεσιών/προϊόντων, ή το ενημερωτικό μας δελτίο. 
 • Επεξεργασία αιτήματος για υποβολή ενδιαφέροντος σε διαθέσιμη θέση εργασίας στην εταιρεία. 

Πώς, πού και για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διαμοιράζεστε μαζί μας αποθηκεύονται σε δικούς μας ασφαλείς διακομιστές, στο σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων που διαχειρίζεται η εταιρεία, σε υπολογιστικά φύλλα/εξελόφυλλα/λίστες, και λίστες επαφών για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Mailchimp). 

Σε ό,τι αφορά τα βιογραφικά σημειώματα (και cover letter) που αποστέλλετε προς εύρεση εργασίας ή για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε σε αυτά αξιολογούνται αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης/συνεργασίας: για να εκτιμηθεί η καταλληλόλητα των υποψηφίων με σκοπό τη συνεργασία με την εταιρεία μας και για ενδεχόμενη συνέντευξη. Τα βιογραφικά φυλάσσονται σε δικούς μας ασφαλείς διακομιστές για δώδεκα μήνες και πρόσβαση σε αυτά έχει ο υπεύθυνος του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) καθώς και ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος. Με την πάροδο αυτής της περιόδου, τα βιογραφικά διαγράφονται. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε το βιογραφικά σας νωρίτερα, παρακαλώ υποβάλετε το αίτημά σας στο info@datascouting.com 

Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι εντελώς ασφαλής. Παρόλο που θα φροντίζουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας που διαμοιράζεστε μαζί μας. Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τη DataScouting γίνεται με δική σας ευθύνη. Η DataScouting λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται με ασφάλεια. 

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα ούτως ώστε να διατηρούμε και να διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν όταν δεν έχουμε πλέον νομικούς ή βασικούς λόγους να τα διατηρούμε. 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 

Ενδέχεται να διαμοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με τρίτους  στην περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς της εταιρείας. Δεν θα πουλήσουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Δε θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. 

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες χρηστών για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα απορρήτου. 

Οι επιλογές σας

Αν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς στη βάση δεδομένων μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@datascouting.com

Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, διατηρούμε λίστα επαφών στην πλατφόρμα MailChimp. Αν λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, έχετε συναινέσει (opt in). Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email (opt out). 

Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ εάν δεν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, SMS ή τηλεφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@datascouting.com 

Δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων 

Επιθυμούμε οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς να είναι ακριβείς. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν ή να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@datascouting.com 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@datascouting.com

Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μην λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. (Δείτε: Οι επιλογές σας) 

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε ενημέρωση και να λάβετε αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@datascouting.com

Εμπορικά Σήματα & Λογότυπα

Κάθε εμπορικό σήμα ή λογότυπο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της DataScouting προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την αντίστοιχη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ή λογοτύπου.

Κοινοποίηση Υπερσυνδέσμων

Η ιστοσελίδα της DataScouting μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους. Οι χρήστες που ακολουθούν αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστότοπων για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνη η DataScouting. Επιπλέον, η DataScouting δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες, που συνδέονται με την εταιρεία, μέσω οποιουδήποτε τρίτου ιστότοπου.

Cookies

Ο ιστότοπος της DataScouting χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στον επισκέπτη.  Οι χρήστες θα πρέπει να συμφωνήσουν με την πολιτική χρήσης των cookies για να περιηγηθούν στον ιστόποπο (ιστοσελίδες) της εταιρείας. Οι χρήστες μπορούν να μπλοκάρουν τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον φυλλομετρητή τους, που τους επιτρέπει να αρνούνται τη ρύθμιση όλων ή κάποιων cookies. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η πιθανότητα να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του ιστότοπου.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Datascouting

Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιήσει η DataScouting στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της στο μέλλον, θα αναρτηθεί σε αυτή τη σελίδα ή – αν αυτό κριθεί απαραίτητο – θα ενημερωθούν οι χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την επίσκεψη του ιστότοπου της εταιρείας.