Η ψηφιακή εποχή άλλαξε τους όρους στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος μας η ικανοποίηση των αναγκών σας και η εναλλακτική μας προσέγγιση στις προσφερόμενες υπηρεσιες μας.

Από τη ψηφιοποίηση στη γνώση

Digitization

Πως ψηφιοποιούμε

Η DataScouting έχει τις υποδομές, την τεχνογνωσία, το έμπειρο προσωπικό, το λογισμικό αιχμής και τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία κάθε έργο ψηφιοποίησης. Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές διαδικασίες και με προσήλωση στα διεθνή πρότυπα, η DataScouting ευρετηριάζει όλα τα είδη των υλικών με δυνατότητες αναζήτησης πλήρους κειμένου.

Digitization

Ψηφιοποίηση

Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης της DataScouting στοχεύουν στην διευκόλυνση των Φορέων που διαθέτουν έντυπο, οπτικοακουστικό αλλά και κάθε είδους ψηφιακό υλικό στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας των χρηστών τους.

Documentation / Metadata

Τεκμηρίωση / Μεταδεδομένα

Οι Φορείς μετά την ψηφιοποίηση συγκεντρώνουν, διαχειρίζονται, αποθηκεύουν, μοιράζονται, διατηρούν και παρέχουν πληροφορίες σε δομημένη μορφή για την καλύτερη διαχείριση και την ανακάλυψη του περιεχομένου τους.

Consulting

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το έμπειρο προσωπικό της DataScouting παρέχει συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ψηφιοποίησης και τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

E-learning platforms

Πλατφόρμες Ψηφιακής Μάθησης

Τα συστήματα ψηφιακής μάθησης ποικίλουν, από συστήματα για τη διαχείριση της κατάρτισης και του εκπαιδευτικού υλικού μέχρι λογισμικό για ψηφιακά μαθήματα με λειτουργικότητες που προάγουν την online συνεργασία.

Ψηφιοποίηση

Digitization

Η επόμενη γενιά στην αρχειοθέτηση

Η DataScouting παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης σε Φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Έχοντας ψηφιοποιήσει εκατομμύρια σελίδες, η DataScouting έχει τις υποδομές, την τεχνογνωσία, το έμπειρο προσωπικό, το λογισμικό αιχμής και τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία κάθε έργο. Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές διαδικασίες και με προσήλωση στα διεθνή πρότυπα, η DataScouting ψηφιοποιεί ό,τι περιεχόμενο υπάρχει στην κατοχή του φορέα, ενώ ευρετηριάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε πλατφόρμες, που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου, με δυνατότητες αναζήτησης πλήρους κειμένου.

 • Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι.
 • Λύσεις αρχειοθέτησης Τύπου (προσφέρεται ως υπηρεσία αλλά και ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα).
 • Ψηφιοποίηση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών ποικίλης ύλης και επιστημονικών, οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, χειρόγραφα, φωτογραφικό υλικό, κλπ.
 • Επεξεργασία εικόνας με λογισμικά ανοικτού και κλειστού κώδικα.
 • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων και διαχείριση μεταδεδομένων.
 • Μετατροπή σε μορφή MOBI, EPUB.
 • Ευρετηρίαση δεδομένων κειμένου και μεταδεδομένων με σημασιολογικό περιεχόμενο.
 • Δημοσίευση (Διαδίκτυο, κινητές συσκευές, DVD, έντυπη μορφή).
 • Εξοπλισμός αιχμής που αποτελείται από σαρωτές για υλικό από A0 έως A3, υπερκείμενους ADFs, για φίλμ, κλπ
 • Λογισμικό γραμμής εργασιών και επεξεργασίας εικόνας.
 • Abbyy Finereader SDK.
 • Λημματοποίηση χρησιμοποιώντας προιόντα ανοικτού κώδικα ή εμπορικά.
 • Πλατφόρμες αποθετηρίων ανοικτού κώδικα.
 • Αναζήτηση πλήρους κειμένου χρησιμοποιώντας Lucene/Solr/ElasticSearch.

Τεκμηρίωση / Μεταδεδομένα

Documentation / Metadata

Η προστιθέμενη αξία των μεταδεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία για την τεκμηρίωση. Μεταδεδομένα όπως είναι το Dublin Core (DC), Metadata Encoding & Transmission Standard (METS), Metadata Object Description Schema (MODS), ISAD (G) (General International Standard Archival Description) ή το Encoded Archival Description (EAD), FRBR και BIBFRAME χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων.

 • Εντοπισμός, ανάκτηση, διαχείριση περιεχομένου.
 • Διασύνδεση
 • Διευρυμένη αναζήτηση με σημασιολογικό πρόσημο.
 • Διαλειτουργικότητα με άλλες συλλογές.
 • Παραγωγικότητα.
 • Ποιότητα δεδομένων.
 • Μετάπτωση δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH.
 • Dublin Core, METS/ALTO, MODS.
 • Encoded Archival Description – EAD.
 • Σχήμα XML.
 • Διαχειριστικά, Περιγραφικά, Paradata.
 • Τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, Lucene, Solr.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Consulting

Εφαρμόζοντας την τελευταία λέξη στις πρακτικές ψηφιοποίησης

Το έμπειρο προσωπικό της DataScouting παρέχει συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ψηφιοποίησης κάθε τύπου τεκμηρίου από χαρτί μέχρι φωτογραφίες και οπτικοακουστικό χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις ανάγκες του φορέα. Η DataScouting παρέχει, επίσης, τον κατάλληλο εξοπλισμό για την προβολή ψηφιακών και ψηφιοποιημένων αντικειμένων προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενεη αξία στις συλλογές.

 • Ψηφιοποίηση κάθε είδους υλικού.
 • Διεθνή πρότυπα.
 • Λογισμικά με λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας και ποιοτικού ελέγχου.
 • Εξατομικευμένες λύσεις/ υπηρεσίες.
 • Διαχείριση γραμμής εργασιών.
 • Λογισμικό διαχείρισης έργων ψηφιοποίησης.
 • Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και διασφάλισης ποιότητας.
 • Υψηλή ανάλυση, 24bit, σαρωτές από A1 έως A4.
 • Αποθήκευση σε μορφές συμβατές με τα διεθνή πρότυπα όπως το PDF/A.
 • Τεχνολογίες πολλαπλής αφής για την προβολή ψηφιακών και ψηφιοποιημένων αντικειμένων.

Πλατφόρμες Ψηφιακή Μάθησης

E-learning platforms

Ψηφιακή εκπαίδευση

Η DataScouting παρέχει στους εκπαιδευτές, διαχειριστές και στους μαθητευόμενους την παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη ανοικτού κώδικα πλατφόρμα μάθησης, Moodle, για να υποστηρίξουν τόσο τα αμιγώς ψηφιακά μαθήματα όσο και τη συνδυαστική μάθηση σε μικρές τάξεις ή σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Moodle προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο από μαθητοκεντρικά εργαλεία και περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης, που ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.

 • Προσωποποιημένα μαθησιακά περιβάλλοντα στη γλώσσα σας.
 • Ευέλικτη και επεκτάσιμη πλατφόρμα.
 • Ευκολία στη κατανόηση και στη χρήση.
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμη και προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες ανάγκες σας.
 • Ολοκληρωμένο, ασφαλές και private.
 • Συμβατό με διεθνή πρότυπα.
 • Τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και ανοικτής αρχιτεκτονικής.
 • Συμβατό με το πιστοποιημένο Learning Tool Interoperability (LTI) v2.0.
 • Συμβατό με SCORM 1.2.
 • Ανταλλαγή δεδομένων με χρήση προτύπων για εφαρμογές Διαδικτύου
 • Υποστηρίζει αυθεντικοποίηση (π.χ. LDAP, πρωτόκολλο Shibboleth), εγγραφή, περιεχόμενο, ερωτήσεις τεστ, ροές RSS.
digital-Diagram-greek