Ακολουθώντας τεχνολογίες αιχμής και εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις, η DataScouting παρέχει στις Βιβλιοθήκες, Κέντρα Πληροφόρησης, Αρχεία, Μουσεία, Γκαλερί και Φορείς Μνήμης, (GLAM sector) εργαλεία για την προώθηση της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας.

Integrated Library Systems (ILS)

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιβλιοθηκών

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένα με βάση τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών και την απλοποίηση της διαχείρισης συλλογών, τηρώντας τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίηση (FAIR standard). Στόχος ο εύκολος εντοπισμός νέου και η επαυξηση υπάρχοντος περιεχομένου με σημασιολογικό πρόσημο.

Institutional Repositories (IR)

Ιδρυματικά Αποθετήρια

Ανοιχτά εργαλεία για συλλογή, διατήρηση και διαθεσιμότητα κάθε ψηφιακού αντικειμένου από πολιτιστική κληρονομιά μέχρι επιστημονική δημοσίευση ή ερευνητικά δεδομένα και ενοποίηση των information silos του Φορέα.

Collection Management Systems

Συστήματα Διαχείρισης Συλλογών

Εξυπηρετώντας τις ανάγκες των Φορέων, η DataScouting παρέχει λογισμικό νέφους για αρχειακή περιγραφή και ανοιχτές πλατφόρμες για ψηφιακή δημοσίευση.

Meta-search engines

Μετα-μηχανές αναζήτησης

Το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να πλοηγούνται στους πόρους του Φορέα σας, μέσω μιας απλής και ενοποιημένης διαδικασίας αναζήτησης.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιβλιοθηκών

Integrated Library Systems (ILS)

Ευέλικτα και Καινοτόμα συστήματα για όλους τους χρήστες

Προσηλωμένοι στη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα και σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις για τους Φορείς Μνήμης (GLAM Sector), η DataScouting μπορεί να σας βοηθήσει να εξελίξετε και να διευρύνετε τον αυτοματοποιημένο κατάλογό σας εγκαθιστώντας το Koha, το πιο εξελιγμένο ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθηκών ανοικτού κώδικα, που χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως από εκατοντάδες βιβλιοθήκες ανεξαρτήτου μεγέθους.

 • Πλήρες σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκονομικών εργασιών.
 • Συμβατό με διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και πρωτόκολλα.
 • Αναζήτηση πλήρους κειμένου.
 • Εμπλουτισμός περιεχομένου από εξωτερικές πηγές (Amazon Web Services).
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμο.
 • Προσβάσιμο μέσω του Παγκόσμιου ιστού (περιβάλλον αναζήτησης, διαχείρισης).
 • Βασίζεται σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και αρχιτεκτονικής.
 • Υποστηρίζει πρότυπα και οδηγίες όπως Z39.50, SRU, και SIP2.
 • Υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα (Linux, Windows, Macintosh).
 • Όλες οι διεπαφές βασίζονται σε τεχνολογίες XHTML, CSS και Javascript.
 • Web 2.0 χαρακτηριστικά (ροές RSS, tags, κλπ).

Ιδρυματικά Αποθετήρια

Institutional Repositories (IR)

Πλήρης πρόσβαση σε όλα τα είδη ψηφιακού περιεχομένου

Με έμφαση στην ανοικτή πρόσβαση, η DataScouting προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να οργανώσετε το δικό σας Ιδρυματικό Αποθετήριο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει γκρίζα βιβλιογραφία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό τεκμήριο, συμπεριλαμβανομένου αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού ή υλικού streaming. Η DataScouting εγκαθιστά και παραμετροποιεί Ιδρυματικά Αποθετήρια χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες πλατφόρμες, όπως DSpace και EPrints, δύο από τα πιο διαδεδομένα ανοικτού κώδικα λογισμικά σε εφαρμογές αποθετηρίων. Επιπρόσθετα, η DataScouting συμβάλλει στην οργάνωση ερευνητικών δεδομένων με την εγκατάσταση λύσεων ανοικτού κώδικα, τηρώντας τις διεθνείς τάσεις για την ανοικτή πρόσβαση.

 • Μακροχρόνια διατήρηση ψηφιακών τεκμηρίων.
 • Μόνιμος σύνδεσμος URL και DOI για κάθε κατατεθειμένο τεκμήριο. Τέλος οι ανενεργοί σύνδεσμοι.
 • Ευρετηρίαση από διάφορες μηχανές αναζήτησης, όπως Google, Google Scholar κ.ά.
 • Ευρεία Διάχυση και αυξημένη χρήση.
 • Μέγιστη πρόσβαση σε επιστημονική πληροφόρηση και πολιτισμική κληρονομιά.
 • Στατιστικά στοιχεία για προβολές και αποθηκεύσεις τεκμηρίων.
 • Τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και αρχιτεκτονικής.
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες των πελατών/χρηστών.
 • Υποστήριξη διεθνών μεταδεδομένων, όπως Dublin Core, METS.
 • Πλατφόρμα για τη διαχείριση συλλογών ως σημασιολογικό σύνολο.
 • Συμβατότητα με μηχανισμούς αυθεντικοποίησης χρηστών, όπως LDAP και Shibboleth.
 • Υποστήριξη διεθνών πρότυπων πρόσβασης, εισαγωγής και εξαγωγής όπως OAI-PMH, OAI-ORE, SWORD, WebDAV, OpenSearch, OpenURL, RSS, ATOM.
 • Αναγνώριση διαφορετικών τύπων αρχείων όπως PDF, Word, JPEG, MPEG, TIFF.

Συστήματα Διαχείρισης Συλλογών

Collection Management Systems

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αρχείων & ψηφιακών συλλογών

Η οργάνωση των αρχείων και η διαχείριση των ψηφιακών συλλογών αποτελεί διαρκή/συνεχή ανάγκη/ απαίτηση των βιβλιοθηκονόμων, των αρχειονόμων, των μουσειολόγων και γενικότερα των ανθρώπων του πολιτισμού. Η DataScouting προσφέρει/ προτείνει τη χρήση εφαρμογών ανοικτού κώδικα όπως το OMEKA και το AtoM ως ολοκληρωμένες λύσεις για βελτιστοποίηση στη διαχείριση και πρόσβαση στην πληροφορία. Και τα δυο συστήματα υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα, είναι εύκολα στη χρήση, επιτρέπουν σε ιδιώτες και οργανισμούς να εισάγουν εύκολα εγγραφές συλλογών και είναι επεκτάσιμα.

 • Εφαρμογή ανοικτού κώδικα, προσβάσιμη μέσω του Παγκόσμιου ιστού για αρχειακή περιγραφή και πρόσβαση.
 • Υποστηρίζει υπάρχοντα μεταδεδομένα διεθνών προτύπων αλλά και τη δημιουργία μεταδεδομένων τοπικού ενδιαφέροντος.
 • Αποτελεσματική και ουσιαστική υποστήριξη ψηφιακών συλλογών μικρού και μεσαίου μεγέθους σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.
 • Φιλικές προς τους χρήστες διεπαφές που μπορούν να μεταφραστούν σε πολλές γλώσσες.
 • Βαρύτητα στο περιεχόμενο και στην εικόνα παρά στον προγραμματισμό.
 • Μπορεί να σταθεί για μεμονωμένο κατάλογο της βιβλιοθήκης του φορέα αλλά και σας συλλογικός κατάλογος με επαυξημένες λειτουργικότητες.
 • Ανοικτός κώδικας, πλατφόρμα ψηφιακής δημοσίευσης.
 • Μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο δεδομένων.
 • Υποστηρίζει αρκετούς τύπους αρχείων όπως audio, video, PDF, PowerPoint, JPG κλπ.
 • Χρήση μεταδεδομένων από πρότυπα όπως Dublin Core και OAI-PMH.
 • Εξαγωγή δεδομένων μέσω DCMES, XML, JSONκαι RSS2, CSV.

Μετα-μηχανές αναζήτησης

Meta-search engines

Αμεσότατη απόκριση σε ερωτήματα

Η DataScouting μπορεί να βοηθήσει στην ενοποιημένη οργάνωση των πηγών της Βιβλιοθήκης/ Φορέα με έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο για πιό ικανοποιημένους χρήστες, εγκαθιστώντας τη μετα-μηχανή αναζήτησης VuFind. Μέσω του VuFind, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν όλες τις πηγές της Βιβλιοθήκη/Φορέα ταυτόχρονα, με μια απλή διεπαφη.

 • Αναζήτηση από ένα πεδίο απλής αναζήτησης.
 • Αποτελέσματα αναζήτησης με εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της εγγραφής.
 • Προτεινόμενες πηγές συναφείς με την τρέχουσα πηγή.
 • Αύξηση ανάκλησης και ακρίβειας.
 • “Σελιδοδείκτες” ερωτημάτων/ εγγραφών και μόνιμη πρόσβαση σε αυτά.
 • Συγχρονισμός των δεδομένων του χρήστη με άλλων ιδρυμάτων μέσω του διακομιστή OAI.
 • Αποθήκευση πηγών από τις σελίδες των αποτελεσμάτων και των εγγραφών στις προσωπικές σελίδες των χρηστών.
 • Άμεση ενημέρωση εγγραφής Live record status.
 • Φασετική αναζήτηση.
 • Μόνιμοι πόροι URL.
 • Ανοικτή Αναζήτηση Open Search, OAI.
 • Apache Solr.
Koha - AtoM - OMEKA Dspace - Eprints - VuFind